Vila na prodej - Mariánské Lázně

Klasická vila stavitelů Forbericha a Gibitze, tři podlaží plus podkroví a půda v klidné části centra Mariánských Lázní,
ulici Pod Panoramou č. p. 265/8. Možnost všestranného využití, například objekt podnikové rekreace, exkluzivní bydlení, ubytování skupiny zaměstnanců, nebo sídlo společnosti, parcela 850 m2 (2x garáž). PENB: tř. G.

Původně součástí čtvrti Bellevue jako Villa Rütli, majitelkou Theresia Forberichová. V této vile se dále uvádějí v roce 1939 dvě stavitelské firmy – Ing. Josef FORBERICH a Ing. Engelbert Gibitz, stavitel a tesařský mistr, zeť Forberichův. Slavný Josef Forberich – tvůrce hleďsebského kostela, úšovické radnice, řady vil na Bellevue, stavitel domů v Ruské ulici jako Sv. Martin, Sněhurka, Šípková Růženka, autor kapličky Lásky, stavitel Hotelu Carlton, dnes Svoboda, atd.


Kompletně zařízeno, rekonstrukce v roce 2014, dvojgaráž, terasa, dodávky tepla celoročně zajištěny prostřednictvím městského parovodu.


Fotogalerie pod tímto odkazem: http://www.topdomy.com/fotogalerie/vila-marianske-lazne/ 


Cena: 15 000 000 Kč  (včetně poplatků)


V blízkosti se nacházejí:

Bazény, koupaliště, fitness centra, squash, bowling, zimní stadion, minigolf, trasy pro jogging a nordic walking, přes 200 km cyklistických a běžeckých tras, královské golfové hřiště, zimní lyžařský areál, jachting, jezdectví, atd. Kolonáda, mnoho naučných stezek, parků, dobrodružné lanové centrum, zámky, muzea, hrady a okolní lázeňská města poskytují rovněž spoustu možností kulturního vyžití.Продажа виллы - Марианске-Лазне

Классическая вилла архитекторов Форбериха и Гибитзa, три етажа плюс мансарда и чердак в спокойной части центра города Марианске-Лазне, улица Под Панорамоу. возможно использовать всемерно, например объект корпоративного отдыха, эхклюзивное жилье, размещение группы служащих, офис компании,
Участок 850 м2 (2 гаража).

Первоначально частью района Беллевуе как Вилла Рутли, хозяйка Тересия Форберихова. В этой вилле в 1939 г. представляются две архитектурные компании Инж. Йосеф ФОРБЕРИХ и Инж. Энгельберт Гибитз, строитель и мастер-плотник, зять Форбериха. Известный Йосеф Форберих, создатель костёла в Хледсебе, ратуши в Ушовицах, ряда вилл на Беллевуе, строитель домов в улице Русская как Снегурочка, Спящая красавица, автор Часовни любви, строитель гостиницы Карлтон - ныне Свобода итд.


Полностью обставленно, реконструировано в 2014 г., двойной гараж, терраса, поставка тепла обеспечена круглогодно посредством городского паропровода.


Фотогалерея: http://www.topdomy.com/fotogalerie/vila-marianske-lazne/ 


Цена: 600 000 $ (все включено)


В близости находятся:

Бассейны, купальня, фитнес-центры, сквош, боулинг, зимний стадион, мини-гольф, трассы для джоггинга и норд-волкинга, более 200 км велосипедных и беговых маршрутов, королевское голфовое поле, зимний горнолыжный комплекс, парусный спорт, конный спорт итд. Колоннада, много научно-туристических трасс, парков, авантюристский беревочный парк, замки, грады и окрестные города-курорты предлагают также много возможностей культурной жизни.Villa for sale – Marianske Lazne

A classical villa of the architects Forberich and Gibitz, three floors plus loft and attic in a quiet part of the centre of Mariánské Lázně, the street Pod Panoramou. Possible to be used versatilely - for example as a place of company recreation, an exclusive apartment, accommodation of employees, a seat of a company. Energy class: G.
A plot of land 850 m2 (two garages).

Originally a part of the quarter Bellevue as Villa Rutli, the owner Theresia Forberichova. In 1939 two architectural firms are stated in this villa - Ing. Josef FORBERICH and Ing. Engelbert Gibitz, a constructor and a master carpenter, Forberich's son-in-law. Famous Josef Forberich - the creator of the church in Hleďsebe, the town hall in Úšovice, many villas in Bellevue, the constructor of houses in Russian street such as St. Martin, Snow White, Sleeping Beauty, the author of the Chapel of love, the constructor of the hotel Carlton (nowadays Svoboda) etc.


Fully furnished, reconstructed in 2014, a double garage, a terrace, heating supplies are secured year-round by a city steam piping.


Gallery: http://www.topdomy.com/fotogalerie/vila-marianske-lazne/ 


Price: 555 555 € (all-inclusive)


In close vicinity:

Swimming pools, a lido, fitness centers, squash, bowling, a winter stadium, mini golf, jogging and nordic-walking trails, over 200 km of cycle and running routes, royal golf course, winter ski resort, yachting, horse riding etc. A colonnade, many educational trails, parks, an adventurous high rope centre, museums, castles and surrounding spa towns also provide a lot of cultural possibilities.

The investment | инвестиции

Villa for Sale | вилла Карловы Вары